UVAGO B.V.
Intro
Startpagina
Wonen
Werken
Overig
Afbeeldingen
Wonen: actueel te koop/te huur
Werken: actueel te koop/te huur
Download
Contact
Details maken het verschil
Startpagina

Uvago B.V. is een vastgoedonderneming die zich bezighoudt met het adviseren, ontwikkelen en exploiteren van onroerend goed. Onze projecten realiseren wij zowel voor eigen rekening en risico als in samenwerking met of in opdracht van derden.

Onze belangrijkste activiteit is het ontwikkelen van projecten. Dit zijn zowel woningbouwprojecten als kantoor-/bedrijfsgebouwen en winkels. De grootte van de projecten varieert sterk waarbij wij een voorkeur hebben voor projecten waar "eer aan te behalen" is. Deze eer kan betrekking hebben op de ruime aandacht voor architectuur maar ook op het complex aan randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige uitgangspunten of milieuomstandigheden.

Gebruikerswensen staan centraal zonder aan de overige uitgangspunten concessies te hoeven doen.

W
ij streven altijd naar een natuurlijke inpassing van een project in zijn omgeving met veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Ons ambitieniveau is hoog maar zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Het credo bij ieder project is "details maken het verschil". 

Door onze organisatiestructuur zijn wij onafhankelijke denkers die makkelijk en flexibel in kunnen spelen op wensen en veranderende omstandigheden. Nieuwe ontwikkelingen zien wij niet als een bedreiging maar als een uitdaging. Milieu– en energievriendelijke technieken worden bij ons reeds jaren standaard toegepast.

Vanuit ons centraal gelegen kantoor in Maarssen/Utrecht opereren wij in heel Nederland met het zwaartepunt in het Westen en het Noorden.

 IntroStartpaginaWonenWerkenOverigAfbeeldingenWonen: actueel te koop/te huurWerken: actueel te koop/te huurDownloadContact